Δημητρα Κληρονομου

Pop-Art

Audrey

Rita Hayworth

Merilyn Monroe

Pop-Art \

Pop-Art

Pop-Art

popart4