Δημητρα Κληρονομου

Video

Δήμητρα Κληρονόμου. Πρώτη προσωπική έκθεση.

 


Κέρκυρα έκθεση σε ομαδική γκαλερί.Σκύλες της Λύσσας Βάκχες